Ett uppslagsverk om Dalahästar framtaget av Göran Samuelsson, Siv Samuelsson och Johan Nordström © 2010 - 2015. Allt material är skyddat enligt upphovsrättslagen och får inte användas utan medgivande från upphovsrättshavarna.

Familjen Hvit

Från Dalahästen - en kulturskatt
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Navigering  –  Dalahästen  |  Byar/krusare/snidare  |  Familjen Hvit


Familjen Hvit Vattnäs

Säbben Per Andersson (1861–1927) f. Bergkarlås. Han fick som soldat namnet Hvit.

Gift 1884 med Säbben Karin Andersdotter ( 1864 – 1945 ) Vattnäs. De bosatte sig i hustruns hem i Vattnäs och som brukligt var fick alltså Per därigenom gårdsnamnet ”Säbben”.Biografi

Byarna Risa, Bergkarlås och Vattnäs ligger nära varandra geografiskt, likaså gör släktbanden mellan byarna.

Säbben Per växte upp i Bergkarlås och bodde där fram till 23 års ålder. Under hans uppväxt var Vik Olof Hansson (f.1819) verksam som snidare och krusare av dalahästar i byn och en av hans söner blev gift med Säbben Pers syster.

Under denna tid så snidades trähästar i nästan varje gård i Bergkarlås och därigenom kan man nog anta att även Säbben Pers föräldrar, båda födda 1828, var involverade i denna sysselsättning.

Säbben Per hade enligt utsago lärt sig krusningens konst av Vik Olof eller möjligen Stikå Erik Hansson (f.1823). Säbben Per hade nämligen släktband med båda dessa familjer.

Idag finns inga hästar som man med säkerhet kan identifiera som Säbben Pers men vi har sett hästar som har Hvit-inspirerad krusning och där man p.g.a hästens ålder kan anta att Säbben Per ligger bakom.

Säbben Per kom till Vattnäs 1884 och har troligtvis tillverkat hästar där under 24 års tid innan Lars och Karin Nisser återkom till Vattnäs 1908.Per och Karin fick 6 barn varav 3 blev kända bärare av traditionen att tillverka dalahästar.

 • Anders Hvit (1884–1970)
 • Karl Hvit (1888–1972)
 • Maria Hvit (1904–1993)

Sonen Anders lärde sig snida trähästar av sin far och ägnade sig uteslutande åt snidning. Sonen Karl däremot lärde sig både snida och krusa. Dottern Maria ägnade sig enbart åt krusning. Anders Hvit snidade sina hästar med helt öra och Karl Hvit oftast med delade öron.

Snidning är betydligt mer tidskrävande än krusning. När efterfrågan blev stor tog man in snidade hästar för krusning, från bl.a Erik Svensk, Bergkarlås och även från andra gårdar i Vattnäs.

Övriga snidare i Vattnäs

 • Herman Smedh (1891-1936?) SN
 • Jannes Persson
 • Joel Persson
 • Lars Matts Persson ”Silen” (1839-1928)
 • Olofs Erik Ersson (1848-1918) SNK
 • Sven-Erik Persson SN


Familjen Hvit tillverkade även grisar och tuppar. Man krusade också inlämnade allmogealster. Enligt utsago har Karl Hvit även krusat dalaskåp.

Det finns även en krusad tax tillverkad i mycket få exemplar.

Se även sidan: Dalatuppar - grisar och övrigt

I en filmsekvens från (1949-1953), kan vi se Maria sitta på gårdstunet i Vattnäs och krusa hästar samtidigt som brodern Karl snidar. Sekvensen hittar man i Sven Nilssons film ”Dalarapsodi 2” från Dalafjäll, Siljansbygd och Bergslag.

Bildgalleri

Icke personbestämda hästar men identifierade som tillverkade av familjen Hvit. Klicka på bilderna!

9 Obestämd.png
Tillverkning familjen Hvit
31 Hvit.png
Tillverkning familjen Hvit
32 Hvit.png
Detaljer
33 Hvit.png
Tillverkning familjen Hvit
34 Hvit.png
Detaljer
45 Hvit.png
Tillverkning Säbben Per eller Karl Hvit
46 Hvit.png
Detaljer
15 Karl Maria Hvit.png
Tillverkning Karl eller Maria Hvit
16 Karl Maria Hvit .png
Detaljer
9 Karl Maria Hvit.png
Tillverkning Karl eller Maria Hvit
10 Karl Maria Hvit.png
Detaljer

Referenser

 • Eget bildmaterial

Andra källor

 • Anne Marie Rådström, Dalahästen, Gidlunds Bokförlag, Hedemora 1991