MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=opensearch

(main | opensearch)

Sök wikin med protokollet OpenSearch.

Parametrar:
search

Söksträng.

Den här parametern är obligatorisk.
namespace

Namnrymder att genomsöka. Ignoreras om search börjar med ett giltigt namnrymdsprefix.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
Default: 0
limit

Maximalt antal resultat att returnera.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
suggest
Föråldrad.

Använd inte längre.

Type: boolean (details)
redirects

How to handle redirects:

return
Return the redirect itself.
resolve
Return the target page. May return fewer than limit results.

For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.

Ett av följande värden: resolve, return
format

Formatet för utdata.

Ett av följande värden: json, jsonfm, xml, xmlfm
Default: json
warningsaserror

If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.

Type: boolean (details)
Example:
Hitta sidor som börjar med Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]