MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=managetags

(main | managetags)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kräver skrivrättigheter.
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Utför hanterings uppgifter relaterade till förändrings taggar.

Parametrar:
operation

Which operation to perform:

create
Create a new change tag for manual use.
delete
Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
activate
Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
deactivate
Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
Den här parametern är obligatorisk.
Ett av följande värden: activate, create, deactivate, delete
tag

Tagg för att skapa, radera, aktivera eller inaktivera. Vid skapande av tagg kan taggen inte existera. Vid raderande av tagg måste taggen existera. För aktiverande av tagg måste taggen existera och inte användas i ett tillägg. För inaktivering av tagg måste taggen användas just nu och vara manuellt definierad.

Den här parametern är obligatorisk.
reason

En icke-obligatorisk orsak för att skapa, radera, aktivera, eller inaktivera taggen.

ignorewarnings

Om du vill ignorera varningar som utfärdas under operationen.

Type: boolean (details)
tags

Change tags to apply to the entry in the tag management log.

Värden (separerade med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.