MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

Huvudmodul

Status: Alla funktioner som visas på denna sida bör fungera, men API:et är fortfarande under utveckling och kan ändras när som helst. Prenumerera på sändlistan mediawiki-api-announce för uppdateringsaviseringar.

Felaktiga begäran: När felaktiga begäran skickas till API:et kommer en HTTP-header skickas med nyckeln "MediaWiki-API-Error" och sedan kommer både värdet i headern och felkoden som skickades tillbaka anges som samma värde. För mer information se API: Fel och varningar.

Parametrar:
action

Vilken åtgärd som ska utföras.

block
Blockera en användare.
changeauthenticationdata
Ändra autentiseringsdata för aktuell användare.
changecontentmodel
Ändra innehållsmodellen för en sida
checktoken
Kontrollera giltigheten av en nyckel från action=query&meta=tokens.
clearhasmsg
Rensa hasmsg-flaggan för den aktuella användaren.
clientlogin
Logga till på wikin med det interaktiva flödet.
compare
Hämta skillnaden mellan två sidor.
createaccount
Skapa ett nytt användarkonto.
delete
Radera en sida.
edit
Skapa och redigera sidor.
emailuser
Skicka e-post till en användare.
expandtemplates
Expanderar alla mallar inom wikitext.
feedcontributions
Returnerar en användares bidragsflöde.
feedrecentchanges
Returnerar ett flöde med senaste ändringar.
feedwatchlist
Returnerar ett flöde från bevakningslistan.
filerevert
Återställ en fil till en äldre version.
help
Visa hjälp för de angivna modulerna.
imagerotate
Rotera en eller flera bilder.
import
Importer en sida från en annan wiki eller från en XML-fil.
linkaccount
Länka ett konto från en tredjepartsleverantör till nuvarande användare.
login
Logga in och hämta autentiseringskakor.
logout
Logga ut och rensa sessionsdata.
managetags
Utför hanterings uppgifter relaterade till förändrings taggar.
mergehistory
Sammanfoga sidhistoriker.
move
Flytta en sida.
opensearch
Sök wikin med protokollet OpenSearch.
options
Ändra inställningar för nuvarande användare.
paraminfo
Få information om API moduler.
parse
Parses content and returns parser output.
patrol
Patrullera en sida eller en version.
protect
Ändra skyddsnivån för en sida.
purge
Rensa cachen för angivna titlar.
query
Fetch data from and about MediaWiki.
removeauthenticationdata
Remove authentication data for the current user.
resetpassword
Send a password reset email to a user.
revisiondelete
Radera och återställ sidversioner.
rollback
Ångra den senaste redigeringen på sidan.
rsd
Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
setnotificationtimestamp
Update the notification timestamp for watched pages.
setpagelanguage
Ändra språket på en sida.
tag
Lägg till eller ta bort ändringsmärken från individuella sidversioner eller loggposter.
unblock
Upphäv en användares blockering.
undelete
Återställ sidversioner för en raderad sida.
unlinkaccount
Ta bort ett länkat tredjepartskonto från aktuell användare.
upload
Ladda upp en fil eller hämta status för väntande uppladdningar.
userrights
Ändra en användares gruppmedlemskap.
validatepassword
Validate a password against the wiki's password policies.
watch
Lägg till eller ta bort sidor från aktuell användares bevakningslista.
tokens
Föråldrad. Hämta nycklar för datamodifierande handlingar.
cspreport
Intern. Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
stashedit
Intern. Prepare an edit in shared cache.
Ett av följande värden: block, changeauthenticationdata, changecontentmodel, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, tag, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, tokens, cspreport, stashedit
Default: help
format

Formatet för utdata.

json
Output data in JSON format.
jsonfm
Output data in JSON format (pretty-print in HTML).
none
Output nothing.
php
Output data in serialized PHP format.
phpfm
Output data in serialized PHP format (pretty-print in HTML).
rawfm
Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).
xml
Output data in XML format.
xmlfm
Output data in XML format (pretty-print in HTML).
Ett av följande värden: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Default: jsonfm
maxlag

Maximum lag can be used when MediaWiki is installed on a database replicated cluster. To save actions causing any more site replication lag, this parameter can make the client wait until the replication lag is less than the specified value. In case of excessive lag, error code maxlag is returned with a message like Waiting for $host: $lag seconds lagged.
See Manual: Maxlag parameter for more information.

Type: integer
smaxage

Ange headervärdet s-maxage till så här många sekunder. Fel cachelagras aldrig.

Type: integer
Default: 0
maxage

Ange headervärdet max-age till så här många sekunder. Fel cachelagras aldrig.

Type: integer
Default: 0
assert

Bekräfta att användaren är inloggad om satt till user, eller har bot-användarrättigheter om satt till bot.

Ett av följande värden: anon, bot, user
assertuser

Verifiera att den nuvarande användaren är den namngivne användaren.

Typ: användare, genom användarnamn
requestid

Alla värde som anges här kommer att inkluderas i svaret. Kan användas för att särskilja förfrågningar.

servedby

Inkludera det värdnamn som besvarade förfrågan i resultatet.

Type: boolean (details)
curtimestamp

Inkludera den aktuella tidsstämpeln i resultatet.

Type: boolean (details)
responselanginfo

Inkluderar de språk som används för uselang och errorlang i resultatet.

Type: boolean (details)
origin

När API:et används genom en cross-domain AJAX-begäran (CORS), ange detta till den ursprungliga domänen. Detta måste inkluderas i alla pre-flight-begäran, och mpste därför vara en del av den begärda URI:n (inte i POST-datat). Detta måste överensstämma med en av källorna i headern Origin exakt, så den måste sättas till något i stil med http://en.wikipedia.org eller https://meta.wikimedia.org. Om denna parameter inte överensstämmer med headern Origin, returneras ett 403-svar. Om denna parameter överensstämmer med headern Origin och källan är vitlistad, sätts en Access-Control-Allow-Origin-header.

uselang

Språk som ska användas för meddelandeöversättningar. action=query&meta=siteinfo med siprop=languages returnerar en lista med språkkoder, eller ange user för att använda den aktuella användarens språkpreferenser, eller ange content för att använda innehållsspråket.

Default: user
errorformat

Format to use for warning and error text output.

plaintext
Wikitext with HTML tags removed and entities replaced.
wikitext
Unparsed wikitext.
html
HTML.
raw
Message key and parameters.
none
No text output, only the error codes.
bc
Format used prior to MediaWiki 1.29. errorlang and errorsuselocal are ignored.
Ett av följande värden: bc, html, none, plaintext, raw, wikitext
Default: bc
errorlang

Språk att använda för varningar och fel. action=query&meta=siteinfo med siprop=languages returnerar en lista över språkkoder eller specifikt content för att använda innehållsspråket på denna wiki, eller specifikt uselang för att använda samma värde som parametern uselang.

Default: uselang
errorsuselocal

Om angivet kommer feltexter att använda lokalt anpassade meddelande från namnrymden MediaWiki.

Type: boolean (details)
Permissions:
writeapi
Använda skriv-API:et
Granted to: all, user och bot
apihighlimits
Use higher limits in API queries (slow queries: 500; fast queries: 5000). The limits for slow queries also apply to multivalue parameters.
Granted to: bot och sysop

Data types

Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.

Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean

Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.

expiry

Expiry values be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). For no expiry, use infinite, indefinite, infinity or never.

timestamp

Timestamps may be specified in several formats, see the Timestamp library input formats documented on mediawiki.org for details. ISO 8601 date and time is recommended: 2001-01-15T14:56:00Z. Additionally, the string now may be used to specify the current timestamp.

Templated parameters

Templated parameters support cases where an API module needs a value for each value of some other parameter. For example, if there were an API module to request fruit, it might have a parameter fruits to specify which fruits are being requested and a templated parameter {fruit}-quantity to specify how many of each fruit to request. An API client that wants 1 apple, 5 bananas, and 20 strawberries could then make a request like fruits=apples|bananas|strawberries&apples-quantity=1&bananas-quantity=5&strawberries-quantity=20.

Credits

API developers:

  • Yuri Astrakhan (creator, lead developer Sep 2006–Sep 2007)
  • Roan Kattouw (lead developer Sep 2007–2009)
  • Victor Vasiliev
  • Bryan Tong Minh
  • Sam Reed
  • Brad Jorsch (lead developer 2013–present)

Please send your comments, suggestions and questions to mediawiki-api@lists.wikimedia.org or file a bug report at https://phabricator.wikimedia.org/.