MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=login (lg)

(main | login)
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Logga in och hämta autentiseringskakor.

Om inloggningen lyckas, finns de cookies som krävs med i HTTP-svarshuvuden. Om inloggningen misslyckas kan ytterligare försök per tidsenhet begränsas, som ett sätt att försöka minska risken för automatiserade lösenordsgissningar.

Parametrar:
lgname

Användarnamn.

lgpassword

Lösenord.

lgdomain

Domän (valfritt).

lgtoken

A "login" token retrieved from action=query&meta=tokens