MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=edit

(main | edit)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kräver skrivrättigheter.
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Skapa och redigera sidor.

Parametrar:
title

Titel på sidan du vill redigera. Kan inte användas tillsammans med pageid.

pageid

Sid-ID för sidan du vill redigera. Kan inte användas tillsammans med titel.

Type: integer
section

Avsnittsnummer. 0 för det översta avsnittet, new för ett nytt avsnitt.

sectiontitle

Rubriken för ett nytt avsnitt.

text

Sidans innehåll.

summary

Redigeringssammanfattning. Även avsnittets rubrik när section=new och sectiontitle inte anges.

tags

Ändra taggar till att gälla för revideringen.

Värden (separerade med | eller alternativ):
minor

Markera denna redigering som en mindre redigering.

Type: boolean (details)
notminor

Markera inte denna redigering som en mindre redigering även om användarinställningen "Markera automatiskt ändringar som mindre" är inställd.

Type: boolean (details)
bot

Markera denna redigering som en robotredigering.

Type: boolean (details)
baserevid

ID of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions. Self-conflicts cause the edit to fail unless basetimestamp is set.

Type: integer
basetimestamp

Tidsstämpel för grundversionen, används för att upptäcka redigeringskonflikter. Kan erhållas genom action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
starttimestamp

Tidsstämpel för när redigeringsprocessen började, används för att upptäcka redigeringskonflikter. Ett lämpligt värde kan erhållas via curtimestamp när redigeringsprocessen startas (t.ex. när sidans innehåll laddas för redigering).

Type: timestamp (allowed formats)
recreate

Ignorera felmeddelande om sidan har blivit raderad under tiden.

Type: boolean (details)
createonly

Redigera inte sidan om den redan finns.

Type: boolean (details)
nocreate

Kasta ett fel om sidan inte finns.

Type: boolean (details)
watch
Föråldrad.

Lägg till sidan i den aktuella användarens bevakningslista.

Type: boolean (details)
unwatch
Föråldrad.

Ta bort sidan från aktuell användares bevakningslista.

Type: boolean (details)
watchlist

Lägg till eller ta bort sidan ovillkorligen från den aktuella användarens bevakningslista, använd inställningar eller ändra inte bevakning.

Ett av följande värden: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
md5

MD5-hash för text-parametern, eller prependtext- och appendtext-parametrarna sammanfogade.

prependtext

Lägg till denna text i början på sidan. Ersätter text.

appendtext

Lägg till denna text i slutet på sidan. Ersätter text.

Använd section=new för att lägga till en ny sektion, hellre än denna parameter.

undo

Ångra denna sidversion. Skriver över text, prependtext och appendtext.

Type: integer
The value must be no less than 0.
undoafter

Ångra alla sidversioner från undo till denna. Om inte, ångra endast en sidversion.

Type: integer
The value must be no less than 0.
redirect

Åtgärda automatiskt omdirigeringar.

Type: boolean (details)
contentformat

Det serialiseringsformat som används för indatatexten.

Ett av följande värden: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
contentmodel

Det nya innehållets innehållsmodell.

Ett av följande värden: css, javascript, json, text, unknown, wikitext
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Token ska alltid skickas som sista parameter, eller åtminstone efter text-parametern

Den här parametern är obligatorisk.