MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=delete

(main | delete)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kräver skrivrättigheter.
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Radera en sida.

Parametrar:
title

Titel på sidan du vill radera. Kan inte användas tillsammans med pageid.

pageid

Sid-ID för sidan att radera. Kan inte användas tillsammans med titel.

Type: integer
reason

Orsak till radering. Om orsak inte ges kommer en orsak att automatiskt genereras och användas.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Värden (separerade med | eller alternativ):
watch
Föråldrad.

Lägg till sidan i aktuell användares bevakningslista.

Type: boolean (details)
watchlist

Lägg till eller ta bort sidan ovillkorligen från den aktuella användarens bevakningslista, använd inställningar eller ändra inte bevakning.

Ett av följande värden: nochange, preferences, unwatch, watch
Default: preferences
unwatch
Föråldrad.

Ta bort sidan från aktuell användares bevakningslista.

Type: boolean (details)
oldimage

Namnet på den gamla bilden att radera som tillhandahålls av action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.