MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=changecontentmodel

(main | changecontentmodel)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kräver skrivrättigheter.
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Ändra innehållsmodellen för en sida

Parametrar:
title

Title of the page to change the contentmodel of. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to change the contentmodel of. Cannot be used together with title.

Type: integer
summary

Edit summary and log entry reason

tags

Change tags to apply to the log entry and edit.

Värden (separerade med | eller alternativ):
model

Det nya innehållets innehållsmodell.

Den här parametern är obligatorisk.
Ett av följande värden: css, javascript, json, text, wikitext
bot

Märk innehållsmodellens ändring med en botflagga

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Example:
Ändra huvudsidan till att ha innehållsmodellen text
api.php?action=changecontentmodel&title=Main Page&model=text&token=123ABC [open in sandbox]