MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=block

(main | block)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kräver skrivrättigheter.
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Blockera en användare.

Parametrar:
user

Användare att blockera.

Typ: användare, genom något av användarnamn, IP-adress, IP-intervall och användar-ID (t.ex. "#12345")
userid
Föråldrad.

Ange user=#ID istället.

Type: integer
expiry

Förfallotid. Kan vara Kan vara relativt (t.ex. 5 months eller 2 weeks) eller absolut (t.ex. 2014-09-18T12:34:56Z). Om satt till infinite, indefinite eller never, kommer blockeringen aldrig att löpa ut.

Default: never
reason

Orsak till blockering.

Default: (empty)
anononly

Blockera endast anonyma användare (t.ex. inaktivera anonyma redigeringar för denna IP-adress).

Type: boolean (details)
nocreate

Förhindra registrering av användarkonton.

Type: boolean (details)
autoblock

Blockera automatiskt den senast använda IP-adressen, och alla efterföljande IP-adresser de försöker logga in från.

Type: boolean (details)
noemail

Hindra användaren från att skicka e-post via wikin. (Kräver rättigheten blockemail).

Type: boolean (details)
hidename

Döljer användarnamnet från blockeringsloggen. (Kräver rättigheten hideuser).

Type: boolean (details)
allowusertalk

Låt användaren redigera sin egen diskussionssida (beror på $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolean (details)
reblock

Skriv över befintlig blockering om användaren redan är blockerad.

Type: boolean (details)
watchuser

Bevaka användarens eller IP-adressens användarsida och diskussionssida

Type: boolean (details)
tags

Ändra märken att tillämpa i blockloggens post.

Värden (separerade med | eller alternativ):
partial

Block user from specific pages or namespaces rather than the entire site.

Type: boolean (details)
pagerestrictions

Lista över titlar att blockera användaren från att redigera. Gäller endast när partial är "true".

Separera värden med | eller alternativ.
Maximum number of values is 10.
namespacerestrictions

Lista över namnrymds-ID:n att blockera användaren från att redigera. Gäller endast när partial är "true".

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Den här parametern är obligatorisk.
Examples:
Blockera IP-adressen 192.0.2.5 i tre dagar med en motivering.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [open in sandbox]
Blockera användare Vandal på obegränsad tid med en motivering, och förhindra kontoskapande och e-post.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [open in sandbox]